MULIG Å TA FØRERKORT I ROMANIA?

Kan jeg som nordmann ta førerkort i Romania – og hva koster dette? Finnes det kjøreskoler som tilbyr tjenesten på engelsk? Nicolai N.
Svar:
imageÅ ta førerkort i Romania koster mellom 2000 - 2500 ron inkludert kjøreskole, førerprøve og utstedelse av førerkort. Altså mellom 3800 NOK og 4700 NOK. - Noen kjøreskoler tilbyr billigere tjenester. Noen dyrere i form av "hurtigskoler" beregnet for rumener som bor i utlandet og vil ta førerprøven i Romania i løpet av noen få uker.

Personer fra andre EU - land kan ta førerkort i Romania. Borgere fra Norge, Island, Sveits og Lichtenstein skal i prinsippet likestilles med EU-borgere ifølge en EEA - avtale. Erfaringene tilsier at ikke alle lokalt er informert om dette og vil i første omgang vise til at Norge ikke er medlem av EU. Førerprøvene både teoretisk og praktisk foregår på rumensk. Selve kjøreskolen kan ha instruktører som snakker engelsk.
Opplæringen praktisk og teoretisk må foregå på en autorisert kjøreskole, og denne utsteder en erklæring om at du har gjennomgått opplæringen og kan gå opp til eksamen toretisk og praktisk. De har direkte forbindelse med veipolitiet og ordner dette som i andre EU-land.

Før du går opp til endelig eksamen må du sikre deg at du har ordnet punktene under:
Utlendingen som vil ta førerprøven og få førerkortet utstedt i Romania må legge fram en rekke dokumenter til de som utsteder selve førerkortet lokalt i Romania:
- kopi av pass
- ha en boligadresse i Romania, fast eller på feriebasis, som eier eller leier. Kontrakt på leie eller eierforholdet må dokumenteres der adressen framgår.
- ha et rumensk personnummer CNP , fåes hos fremmedpolitiet basert på punktene over
- utlendingen må oppholde seg minst 6 måneder eller 185 dager i Romania pr år uten at dette må dokumenteres per se.
- må legge fram vandelsattest fra det rumenske politiet og fra sitt hjemland
- legge fram en erklæring stemplet hos notarius publicus om at man ikke har førerkort fra et annet land og/ eller at man ikke er fratatt et slikt ved dom i hjemlandet
- legge fram en rumensk legeerklæring som har formuleringen " kan ta førerkort"
- legge fram kvittering på at man har betalt avgift for førerkortutstedelse. Betales på posten

Datert oktober 2014. Med forbehold om feil eller endringer. Offisiell info finnes på http://www.politiarutiera.ro/

Send oss en epost

Flyplasskoder Romania

Flyplasskoder Romania