IRRITASJONEN ER DEN SAMME

Til Annas innlegg: Den irritasjonen nordmenn har overfor etniske roma som tigger og stjeler i norske byer, er den samme irrtasjonen rumenere har overfor etniske roma som gjør det samme i hjemlandet. Roma utgjør også i Romania en altfor stor prosent av begåtte forbrytelser i forhold til populasjonen. Men når rumenerne gir uttrykk for denne frutrasjonen, er vi rasister. Norge og andre land beskylder oss for det.  Hva er da nordmenn når de gir uttrykk for det samme i forhold til denne folkegruppen???? Det er også en svært vanlig irritasjon her i Romania at det settes likhetstegn mellom roma og rumenere. Mange rumenere gjør også lovbrudd, men ikke i den grad som etniske roma. Statistikken er klar. Også i Romania. Dessverre tror jeg det vil ta lang tid for å løse dette problemet. Og det må både kulturelle og økonomiske endringer til. Og Norge burde se lenger enn å bygge fengsler i Romania. Dette tiltaket er sikkert populært i Norge, men en fornærmelse mot en vanlig rumener. Det må dere forstå. | Amelia

Send oss en epost

Flyplasskoder Romania

Flyplasskoder Romania